Tilskudd for el-produksjon

Du har rett til å få tilbake penger for el -produksjon.

Installerer du solceller, vindturbin eller annen lokal kraftproduksjon for å dekke eget energibehov har du krav på refusjon for deler av utleggene. Det må være fornybare energikilder, og anlegget må knyttes opp mot elektrisitetsnettet gjennom en plusshusavtale.

Du får tilbake 35% av dokumentert totalkostnad, inklusive mva. Den øvre grensen for støtte er imidlertid satt til 10.000,- for produksjonsanlegg, pluss 1250,. Per KW installert effekt opp til 15KW. Maksimal refusjon vil være 10.000,- + 1250,- x 15 = 28.750,- i støtte. Installerer du flere produksjonsanlegg kan disse kombineres, men du får støtte for samme bolig kun en gang, og den øvre støttegrensen er sen samme selv om du kombinerer to eller flere produksjonsmetoder.

Solfangere gjelder ikke som produksjonsanlegg, og har egne støtteordninger. Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Hvem kan få tilskudd:

Tilskudd gis for deg som har primærbolig i Norge. For å ha rett til tibakebetaling må du være juridisk eier av slik bolig. Du må også være tiltakshaver, med andre ord være den som gjør selve investeringen. Er du andelseier i et boligselskap og selv investerer i energitilltak kan du benytte deg av Enova tilskuddet.

Borettslag, sameier og kommersielle aktører har flere andre gode støtteordninger fra Enova. Vi har bistått flere av våre kunder med å få tilskudd for flere millioner. Vi har svært dyktige rådgivere og tekniske søknadskrivere som på vegne av kunde gjennomføre profesjonelle søknader på oppdrag.

Denne refusjonen krever ingen søknad, bare enkel dokumentasjon over dine kostnader. Husk bare å sende inn faktura og krav om refusjon innen 4 måneder, ellers kan du risikere foreldelse.

De generelle kriteriene er at produksjonsanlegget skal være basert på en fornybar energikilde, og være tilkoblet kraftnettet i en avtale som defineres som ”plusshuskunde” Dette ordner kraftleverandøren for deg.