Støtteordninger

Fra 1. januar i år har ENOVA kommet med en støtteordning kalt Enovatilskuddet som refunderer deg 35% av totalkostnaden til ditt solcelleanlegg. Kravet er at anlegget er registrert som en plusskunde hos ditt lokale nettselskap.

I Oslo har du nå mulighet til å få dekket 40% av din solcelleinvestering som gjør at tilbakebetalingstiden kan bli så kort som 8 år. For å få rett til støtte må vi gi deg et tilbud, og deretter må du søke ENØK-fondet basert på tilbudet fra oss

Finn en løsning som passer for ditt eget hus

Når du skal velge solcelleanlegg må du først se hvilke takretninger du har tilgjengelige og hvor stor plass du har. Et tak som er vendt rett syd på ca 40 grader vil gi den største produksjonen over et år, og vil da også korteste netbetalingstid.

Det neste du må bestemme deg for er om du ønsker et anlegg som monteres opp taksteinen eller takbelegget, eller om du vil bytte ut taksteinen og få anlegget integrert i taket. Vi har under priset begge deler.

Når du er klar for å velge hvor stor anlegg du skal montere. Siden vi i Norge bare får betalt spotpris pluss en liten andel av nettleien for strøm vi selger til strømnettet, er det mest lønnsomt å produsere strøm til eget forbruk. Dvs. at du må skalere anlegget slik at du bruker størst andel av strømmenselv. Vi har analysert eneboliger på Hvaler i Østfold  over flere år og funnet ut at anlegg på 3-4kW gir best tilbakebetalingstid for vanlige eneboliger som bruker ca 25.000kWh i året. Et anlegg på 3kW vil i Oslo generere ca 4.000kW i året. Hvis prisen av nettleie og strømpris er 1 kr og du bruker alt selv så vil du spare kr 4000 pr år.

Komponentgaranti og forventet levetid

Alle komponenene i pakkene vi selger har fra 5-10 års garanti, og anlegget har forventet levetid på mer enn 30 år. Dvs. like lenge som forventet levetd på et tak. Vekselretteren som lager 230V vil statistisk ha en levetid på 15 år, så man må forvente å bytte denne minst en gang i løpet av anleggets levetid. Men man kan regne med at denne er blitt mye billigere når den evt, må byttes.

Vi leverer alle anlegg ferdig montert, vi leier deretter inn en lokal elektriker til  koble anlegget til strømnettet og melde anlegget inn til nettselskapet. Om du ønsker å montere selv, er dette ikke noe problem. Vi leverer gode manualer på engelsk til de som ønsker å gjøre dette.

For å kunne gi deg et bindende tilbud trenger vi (jo mer du kan levere jo bedre):

  • En skisse eller tegning av takets mål. Skissen skal inneholde alle takobjekt feks. piper, vinduer, lufteventiler, takutstikk, antenner etc.
  • Bilde av taket du vil plassere solcellene på (Taket, huset og 2 meter av bakken foran huset må vises)
  • Bilde av rommet der sikringskspaet står
  • Ditt årlige energiforbruk i Kwh

I tillegg til det trenger vi informasjon om:

  • Hvor stor takflate du har til solcelllene, lengde x bredde.
  • Hvilken retning taket peker
  • Hvilken takvinkel du har
  • Høyde fra baken til takfot (neders på taket) i antall meter
  • Type tak (Takstein, papp/singel, blikk)
  • Er taket fritt for skygger? Spesifiser eventuelle skygger