Energirådgivning for boliger

 • ENOVA gir inntil 5 000 kroner i støtte for å benytte en kvalifisert energirådgiver
 • Hvis termografering inngår, øker støttebeløpet med 2 500 kroner til 7 500 kroner
 • Energirådgivning inkluderer befaring, energiattest og tiltaksplan for oppgradering
 • Tiltaksplanen viser deg hvordan du kan redusere energiforbruket og hvilke støtteordninger som er aktuelle for deg
 • Dersom du ønsker å gjennomføre tiltaksplanen kan du søke støtte til oppgradering av bygningskroppenoppen

Støttenivåer for oppgradering av bygningskroppen

Det gis tilskudd på tre ulike energinivåer avhengig av hvor omfattende oppgraderingen er. Du kan få tilbake 25 % av dokumenterte kostnader, inkludert merverdiavgift.

 • Energinivå 1 bygger på passivhusnivå og gir rett til maksimalt kr. 150 000
 • Energinivå 2 bygger på lavenerginivå og gir rett til maksimalt kr. 125 000
 • Energitiltak 3 bygger på TEK 10 og gir rett til maksimalt kr. 100 000

Les mer om kriteriene og krav til utførelse her.

Hvor mye kan du få i tilskudd?

 • Balansert ventilasjon kr. 20 000
 • Varmestyringssystem kr. 4 000
 • Utfasing av oljekjel eller oljekamin og tank kr. 5 000
 • Solfanger til tappevannsoppvarming kr. 10 000+
 • Ombygging til vannbåren varme kr. 10 000+
 • Væske-vann varmepumpe kr. 30 000
 • Luft-vann varmepumpe kr. 10 000
 • El-produksjon kr. 28 750

Listen over viser maksimumsbeløp. Beløpene inkluderer merverdiavgift. I tillegg kommer andre støtteordninger. Forbehold om feil i beløpene.

Vi hjelper deg gjerne med å finne frem til ditt tilskudd. Kontakt oss nå eller gå til tilskuddskalkulatoren for beregning av tilskudd.

Hva med andre støtteordninger?

Både Husbanken og Oslo kommune har egne støtteordninger for oppgradering av boligen. Her kan vi bistå med å utarbeide en tiltaksplan og gjennomføre søknaden.

Hva koster energirådgivning?

Ta kontakt for et uforpliktende pristilbud.

Mer informasjon om energirådgivning, tilskudd- og låneordninger

Kildehenvisning:
http://energibygg.no/energiradgivning/