Prisliste

Fastpris analyse og prosjektering av produksjonsanlegg

5.000,- *inklusive uforpliktende pristilbud.

Fastpris analyse og prosjektering av større næringsbygg/landbruk

15.000,- *inklusive uforpliktende pristilbud

Fastpris direkteimport for standard solcelleanlegg

15.000,-

Timesatser rådgivning, søknadsutforming, ingeniørbistand

950-1.450,- pr. time. *kompetanse variasjon

Timesats bygg/snekker tjenester, taktekking, montasje

650,- pr time. *lokale variasjoner

Vi er totalleverandør og kan ferdigstille komplette anlegg.
Priser på nøkkelferdige anlegg på forespørsel.
Store landbruks og næringslokaler er vår spesialitet.

KONTAKT OSS