Sol og Vind utvikler innovative bærekraftige løsninger for bygg og bolig. Vi mener miljøvennlig teknologi og fornybar grønn energi er viktige for fremtiden.

Vi prosjekterer, importerer og ferdigstiller produksjonsanlegg for private boliger, næringsbygg og landbruk.

Vi har spisskompetanse innen bygningsoptimalisering og energieffektivisering med prosjekt –og gjennomføringsevne, og praktiske løsninger i fokus.

Sol og Vind utvikler løsninger for en bærekraftig bo –og byggekultur som er sammensatte og kompliserte på tegnebrettet, men enkle og vedlikeholdsfrie i hverdagen, og med stor grad av komfort.

Sol og vind har levert Skandinavias største bygningsintegrerte 181.000kWp solcelleanlegg på Kiwi Auli. Anlegget regnes som det best dokumenterte i Norge, og har fått stor positiv media publisitet.

Menneskene bak selskapet har mer en tretti års bransjeerfaring og samarbeider tett med teknisk ekspertise og ingeniører i Tyskland, Danmark og Sveits. Sol og vind har i Norge samarbeidet med blant annet NTNU Byggforsk, Husbanken og Enova og gjennomført flere teoretiske –og praktiske pilotstudier med positive resultater.

Sol og Vind har også gjennomført kurset: Solcelleskolen med praktisk teoretisk opplæring i prosjektering av solcelleanlegg for fagfolk som en del av vårt mål å spre kunnskap og engasjement rundt fornybare energikilder. Innføringskurs i solenergi gjøres på forespørsel og tilpasses kundens behov og ønsker.

Vi har en praktisk tilnærming på alle prosjekter vi engasjerer oss i, og møter enhver forespørsel med ydmykhet dedikasjon og entusiasme. Vi har bistått kunder med teknisk utforming av søknader og med vår innsats sørget for at prosjekter har fått million støtte.