Featured Post

IEA: Fornybart større enn kull

Det internasjonale energibyrået sier at fornybar energi i fjor passerte kull som verdens største elektrisitetskilde målt etter installert kapasitet, og oppjusterer kalkylene kraftig for veksten innen fornybar kraft.

Fjoråret ble et vendepunkt for fornybar energi, sier IEA, som holder oversikt over globale energitrender for OECD-landene, i en ny rapport.

Selv om kull fortsatt produserer mer elektrisitet enn fornybare kraftkilder, har den totale produksjonskapasiteten fra vind og sol gått forbi kullet, sier organisasjonen.

Det ble i snitt installert en halv million solcellepanel hver dag i 2015, ifølge IEA. Kina alene installerte to nye vindturbiner i timen, og sto for halvparten av den nye vindkraften som ble installert globalt i fjor, og 40 prosent av den totale nye produksjonskapasiteten innen fornybar elektrisitet.

– Vi er vitne til en transformasjon av globale kraftmarkedet, drevet av fornybar energi, sier IEA-sjef Fatih Birol.

Kraftig vekst

Fornybar energi sto for over halvparten av all ny kapasitet innen kraftproduksjon i fjor, på totalt 153,000 megawatt, opp 15 prosent fra ett år tidligere.

Av dette sto vindkraften for et rekordnivå på 66.000 megawatt og solceller for 49.000 megawatt. Norsk vannkraftkapasitet er til sammenligning på 31.000 megawatt, selv om kraftkildene ikke er direkte sammenlignbare da vannkraft og kullkraft normalt kan produsere flere timer per år enn sol- og vindkraft.

På grunn av sterkere politisk støtte i USA, Kina, India og Mexico oppjusterer IEA sine prognoser for veksten innen fornybare energikilder frem mot 2021 opp med 13 prosent sammenlignet med en tilsvarende prognose for ett år siden.

Kostnadene er ventet å falle med 25 prosent for solceller og 15 prosent for landbasert vind i samme periode, sier IEA.

Ønsker energisikkerhet

Ifølge byrået er det flere faktorer bak veksten, inkludert politisk vilje til å redusere karbonutslipp og luftforurensning, samt et ønske fra mange land om å diversifisere energitilgangen og øke energisikkerheten. Mange nettoimportører, blant annet alle landene i EU, bruker betydelige midler på å importere fossil energi som olje, gass og kull, og mange ønsker å produsere mer hjemme.

De neste fem årene vil fornybarveksten fortsette, og øke sin andel av global elektrisitetsproduksjon til 28 prosent i 2021 fra 23 prosent i fjor, sier IEA. I 2021 forventer byrået at global produksjon fra fornybare kraftkilder vil utgjøre 7600 terawattimer, eller drøyt 60 ganger Norges totale kraftproduksjon på rundt 125 terawattimer.

– Jeg er glad for å se at fjoråret var et rekordår for fornybar energi og at våre prognoser for veksten de neste fem årene er mer optimistisk, sier Birol.

Kildehenvisning: