Featured Post

I 2014 ble det installert tre ganger så mange solceller som året før. Landets fem største solcelleanlegg ble installert i løpet av fjoråret. Norge er likevel fremdeles en lilleputt på området.

– Fjoråret ble et vendepunkt for solkraft i Norge. Det er flere grunner til den eksplosive veksten, men hovedårsaken er at flere store nettilknyttede solcelleanlegg har blitt bygget, sier seniorrådgiver Øystein Holm i Multiconsult til NTB.

Multiconsult har samlet inn statistikk over nybyggingen i Norge. Samlet akkumulert solcellekapasitet økte med over 20 prosent i løpet av 2014. Sammenlignet med nyinstallering i 2013 ble i fjor installert tre ganger så stor kapasitet.

– Vi som har jobbet med dette en stund, er veldig glad for denne utviklingen, det ser ut som det endelig løsner. Men vi ligger fortsatt langt etter for eksempel nabolandene våre. Danskene klarte å installere over hundre ganger mer kapasitet i 2012 enn vi gjorde i fjor, sier Holm.

Fra hytte til næring

Tradisjonelt har solenergi vært noe nordmenn har installert på hytta til eget forbruk der. Nå er mer enn halvparten av solcellekapasiteten tilknyttet næringsbygg, mens en tredel er tilknyttet hytter.

– Mange næringsbyggeiere har i senere år satt høye miljømål tilknyttet store signalbygg. Da blir solenergi et naturlig valg, påpeker Holm.

Vendepunktet ble 2014, og det gir seg utslag i høyere andel anlegg tilknyttet strømnettet. Av den nyinstallerte effekten på 2,2 megawatt-peak (MWp) var hele 1,4 MWp knyttet til strømnettet. Det er 14 ganger mer enn i 2013.

Koster mindre

Prisene på solkraftsystemer er redusert i tillegg til at flere har fått med seg at det er nok sol i Norge til at den kan gi lønnsom kraft.

– Det er en myte at vi ikke har nok sol i Norge til å utnytte solenergien. Flere begynner nå å få øynene opp for alle fordelene ved å utnytte dette: Energiformen er pålitelig, krever minimalt vedlikehold, er fleksibel og har lang levetid, for å nevne noe, sier Holm.

Internasjonalt vokser solenergiindustrien årlig med mellom 20 og 30 prosent, noe som har medført en kraftig reduksjon i kostnader. Prisutviklingen i Norge følger sakte, men sikkert etter.

– Jo høyere volum vi får i Norge, jo mer effektivt kan vi installere utstyret og prisene vil synke ytterligere, sier Holm.

Systemprisene for små nett-tilknyttede boliganlegg har i snitt sunket fem prosent i forhold til 2013, og det er i denne delen av markedet at forskjellen mellom norske og internasjonale priser er størst. Her er det rom for ytterligere kostnadsreduksjoner, uavhengig av teknologiutviklingen.

Konkurrerer

Solkraft i ferd med å utkonkurrere fossile energikilder i en rekke land, ifølge Dagens Næringsliv som gjengir Deutsche Banks analyse av prisene. For fire år siden var prisen på solenergi uten subsidier sju ganger så høy som kraften fra kull i kulldominerte områder. Nå er prisforskjellen under to til én og i løpet av 12 til 18 måneder vil prisen sannsynligvis være lik. I rundt 30 av 60 land banken har undersøkt, er prisen på strøm fra solenergi nå konkurransedyktig uten subsidier.

Solenergi står i dag for under 1 prosent av strømproduksjonen globalt, men Deutsche Bank tror dette vil tidobles i løpet av 20 år. (©NTB)

Kildehenvisning: