Solenergi i boliger

Solenergi har mange fordeler og alt du trenger for å komme i gang er en takflate eller fasade som er eksponert mot solen. Arealet bør være minst 15 kvadratmeter.

Når solcelleanlegget er ferdig installert forsyner det huset med ren og gratis fornybar energi fra solen. Du reduserer behovet for å kjøpe elektrisitet og du er mindre utsatt for variasjoner i kraftmarkedet. Som en bonus bidrar du samtidig til et mer bærekraftig samfunn.

Solcellepanelet monteres på tak, vegg eller bakken. Det vanligste er å benytte tak. Solcellepanelene gjør om energien i solstrålene til elektrisitet, og en omformer gjør kraften om til vekselstrøm som du kan brukes i boligen på lik linje med strømmen fra kraftselskapet.

Et ordinært solcelleanlegg kan omforme om lag 15% av solenergien til elektrisitet. For å utnytte produksjonen maksimalt kan et anlegg kobles mot en batteribank for lokal lagring av elektrisitet. Alternativet er å sende overskuddproduksjonen tilbake til kraftlinjen. Vi kan gjøre enkle simuleringer for å finne ut hva som lønner seg for ditt prosjekt. Lokal lagring gir flere fordeler, blant annet reservekapasitet når det er strømbrudd i det ordinære anlegget.

Solcelleanlegg krever svært lite vedlikehold ettersom de ikke har bevegelige deler, og montert riktig vil vanlig regnvann sørge for tilstrekkelig vask og panelene produserer strøm i mange, mange år. Våre undersøkelser viser at kvalitetspaneler har mer en 90% restkapasitet igjen etter 30års bruk. Produsentene gir også svært gode, langsiktige produksjonsgarantier som støtter forventningene om at dette er en langsiktig investering, som går i arv til neste generasjon.

For rehabilitering eller nybygg anbefaler vi oftest et bygningsintegrert anlegg, slik som Sunstyle. Dette gir et heldekkende estetisk vakkert tett tak som har livsløps levetid. Les mer om Sunstyle i vår brosjyre her.

Sol og Vind kan gjennomføre en komplett analyse og prosjektere et anlegg optimalisert ditt behov og dine ønsker. I dette arbeidet inkluderer vi et eller flere uforpliktende tilbud som vi kan følge opp med import –og eller komplett nøkkelferdig anlegg.

Sol og Vind er ikke bundet til faste produsenter og vi kan derfor tilpasse teknologivalg og foretrukket produsent til det enkelte prosjekt. Alle produkter importeres direkte fra EU på bestilling relatert til hvert enkelt prosjekt noe som gir betydelige besparelser for kunden.

Finn en løsning som passer til ditt hus

Når du velger solcelleanlegg må du se hvilke takretninger du har tilgjengelige og hvor stort tilgjengelig areal du har som egner seg for solcellepaneler. Tak som vender mot sør eller vest gir den største produksjonen.

Sol og Vind anbefaler alltid heldekkende integrert solcelletak som erstatter annen takstein når det er nybygg eller rehabilitering som er prosjektet. Se mer om dette på våre Sunstyle sider.

Når du har bestemt deg for type anlegg og størrelsen kan vi gå i gang med selve prosjekteringen. Vi anbefaler generelt ikke anlegg under 3-4 KW. For anlegg under 3KW vil transport og monteringskostnadene utgjøre en uforholdsmessig stor andel av den totale kostnaden. Anlegg mellom 3 og 5 KW anbefales på generelt grunnlag som utgangspunkt, og private eneboliger, avhengig av forbruksmønster og disponibelt areal kan montere mellom 7 og 12 KW for optimal utnyttelse. Et bygningsintegrert heldekkende anlegg vil gjerne ligge rundt denne størrelsen og dramatisk redusere strømkostnadene i husholdingen.

Forventet levetid på solcelleanlegg

Undersøkelser på anlegg montert tilbake i tid viser at kvalitetsprodukter beholder mer en 90% av sin opprinnelige effekt også etter 30 års levetid. Produksjonsgarantier gjenspeiler også dette, og det er vanlig med 25-30 års garantiavtaler på solcelleprodukter. Vekselretteren vil ha en typisk levetid rundt 15 utgjør en ubetydelig kostnad i det lange løp, men må forventes å byttes ut når den når forventet levetid har passert. Med dagens pris –og teknologiutvikling vil et fremtidig trolig være både rimelig, og gi ditt anlegg økt produksjon i form av mer effektiv distribusjon fra taket og inn til sikringsskapet.

For å prosjektere et anlegg på din bolig må vi ha litt grunnleggende informasjon

  • Tegning eller skisse av taket med mål. Tegningen må inneholde alle tak elementer slik som pipe eller ventilasjonssutstikk.
  • For eksisterende bygg ønsker vi et foto som viser aktuelle tak og nærområde rundt.
  • Bilde av sikringsskapet, og beskrivelse av plassering av dette.
  • Husholdningens årlige energiforbruk oppgitt i kWh, og hvordan boligen oppvarmes i dag.

Teknisk info eksisterende, eller prosjektert tak

  • Disponibel takflate, totale lengde og bredde
  • Himmelretning taket peker
  • Takvinkel
  • Høyde fra bakken til takfoten, nederste del av taket i antall meter
  • Type tak, takstein, skifer, papp, blikk, shingel
  • Utsatt for skygger, trær, flaggstenger, andre boliger, terreng etc.