Arkitekt og entrepenør

Kunden ønsker seg grønne bygg, og kravene for energieffektivitet skjerpes inn. Våre integrerte løsninger dekker begge behov. Kunden og arkitekten får et estetisk vakkert utseende som løfter et bygg og det tradisjonelle skifer mønster som kjennetegner Sunstyle trekker sammen fortid og nåtid. Det er klassisk eleganse sammen med moderne teknologi.

Sunstyle brukes på historiske verneverdige bygg, kirker og kulturhus. Den unike kombinasjonen som kobler orginalt design med en harmonisk integrering av ethvert bygg gammelt eller nytt, stort eller lite.

Om du er Arkitekt med helt spesielle ønsker, eller entrepenør som legger vekt på skalering og stor skala utbygging. Vi kan hjelpe deg.

Flere husbyggere har allerede lagt inn Sunstyle som valgalternativ, og vi kan gjøre det samme for dine prosjekter.

Ta gjerne kontakt her

Les gjerne om Sunstyle her.